Gi Group е наясно с публичната и социалната роля, която играе в обществото.

Като международна агенция за подбор на персонал ние прилагаме използвани глобално добри практики и влияем върху установяването на нови, по-добри условия за развитието на пазара.

Задача на Gi Group е да осигури на хората възможности за работа и адекватно бъдеще, което отговаря на техните нужди и очаквания.

В този смисъл, вдъхновяващият принцип на дейността на Gi Group е изграден върху идеята за силна компания и ориентация към човека. От една страна ние поставяме на първо място човешката стойност, която не може да бъде редуцирана или подценена, а също така и огромното значение, което работата носи със себе си. От друга страна целите ни са обвързани с дълбоко уважение към постоянството – основен инструмент за развитие на компанията.

Stakeholder satisfaction

Ангажиране на
заинтересованите страни

Stakeholder satisfaction

Инициативи за заетост

Stakeholder satisfaction

Околен свят

 

 

Нашите принципи

Мисия и ценности

С предоставяните от нас услуги и като ключов играч на глобално ниво, ние се стремим да допринасяме за развитието на пазара на труда като акцентираме върху стойността, която работата носи както на отделната личност, така и на обществото като цяло.

  За повече информация посетете >

img-csr-mission-e-valori

Етичен кодекс

Етичният Кодекс отговаря на призива на Организацията на Обединените Нации да прегърнем и въведем в употреба набор от основни ценности в областта на правата на човека, работните стандарти, околната среда и борбата против корупцията.

  За повече информация посетете >

img-csr-codice-etico

Глобален рапорт за корпоративна социална отговорност

Първият международен рапорт за корпоративна социална отговорност на Gi Group разкрива цялостната история на развитието на стратегията ни за социална отговорност. Той представя нашите измерими действия, целящи задоволяване на нуждите на заинтересованите страни.

  За повече информация посетете >