logo-odem

Компанията OD&M предлага услуги, свързани с организационното консултиране, коучинга, обучението и развитието на персонал. Организира центрове за оценка, извършва вътрешни проучвания и проучване на възнагражденията. Изследва и промотира теми, засягащи света на бизнеса, мениджмънта и покачване стойността на човешките ресурси, като използва интердисциплинарни сравнителни методи.

За повече информация: OD&M Consulting