Извършваме услугата за предоставяне на персонал на постоянна трудова заетост с много високо качество. Както в подбора на кандидати за специфични роли, така и в кампании за мащабни проекти, качеството и удовлетвореността на клиентите за нас са основните критерии за успех. Работим заедно с нашите клиенти, за да развием ефективни стратегии и тактики за прилагане на този вид заетост. Подбираме от ниско квалифицирани служители до по-високо квалифицирани кандидати за широк спектър от позиции, в зависимост от бизнес сектора и различните функционални и квалификационни категории.

Стандартните ни услуги в областта на подбора на персонал включват:

  • Изготвяне и публикуване на обяви, подбор на медии и канали за търсене;
  • Предварителен подбор на кандидати;
  • Центрове за оценка и управление;
  • Фасилитиране в процеса на офериране и обратна връзка;
  • Изготвяне на профили на кандидати;
  • Взимане на препоръки;
  • Комуникация с клиента и кандидатите до края на процеса;
  • Подбор на кандидати по документи, оценяване и тестване;
  • Изготвяне на шортлисти с кандидати;