Нашите клиенти са наясно, че светът на бизнеса се променя постоянно. Те знаят също така, че все по-голяма част от висококачествения персонал предпочита гъвкавото работно време, както и други ползи, които до преди няколко години бяха достъпни единствено за директно наетите служители.

Gi Group развива своята дейност, като се съобразява с най-новите тенденции в областта на човешките ресурси, и създава качествена връзка между кандидати и клиенти. Днес клиентите ни търсят персонал, който знае какво търси, заемaйки дадена позиция, и е в състояние да поеме нещата, без да се създават условия за хаос. Служители, които притежават нужните качества и умения, пасва на екипа, и преди всичко – който е гъвкав.
Именно това е основата, върху която стъпва Gi Group. Работим в тясна връзка със своите клиенти, за да можем да предлагаме все по-високо качество на услугите си, като едновременно с това да оптимизираме разходите. В резултат на тази политика се случва и завидното в историята ни задържане на клиенти и растеж на компанията.

Благодарение на широката мрежа от контакти и каналите ни за извършаване на подбор, ние предоставяме персонал на временна трудова заетост и контрактори, които отговарят напълно на желаните специфики и критерии, заявени от клиентите ни. Персонал, който притежава търсения опит, преминати обучения и необходимата нагласа за работа.