Вашият професионален растеж е нашият най-добър инвестиционен. В рамките на групата, благодарение на разнообразяването на услугите и последвалото специализация на различните компании на различни процеси на човешките ресурси са възможни пътища за професионално развитие е вертикален тип.

LE SOCIETA' DEL GRUPPO