Как да се подготвим за успешно интервю

Подготовката за интервю означава преди всичко да отделите време, за да обмислите внимателно Вашите цели и квалификации спрямо позицията и работодателя. За да постигнете това, трябва да извършите проучване на компанията (с какво се занимава, колко офиса има в страната и т.н.) и внимателно да прегледате описанието на длъжността в обявата, за да разберете защо бихте били подходящия кандидат.

Ето няколко съвета, които ще Ви помогнат да блеснете на интервю:

 • Изключете мобилния си телефон (Ако забравите да изключите мобилния си телефон и получите телефонно обаждане, изключете го незабавно и се извинение.)
 • Нагласата е много важна – бъдете естествени, позитивни и усмихнати.
 • Дръжте ръцете си под контрол – уверете се, че жестикулирате, но не прекалено много.
 • Изслушайте интервюиращия, без да го прекъсвате.
 • Изразявайте се ясно, кратко и разбираемо.
 • Не говорете твърде бързо или твърде бавно.
 • Изразете интерес към това, което се обсъжда.
 • Споделете силните си страни.
 • Избягвайте погрешни твърдения или жаргон.
 • Не критикувайте бивши колеги или работодатели.
 • Бъдете искрени.

Задавайте уместни въпроси като:

 • Ако ме изберете, кои са основните задачи, върху които трябва да се съсредоточа?
 • Ще има ли период на обучение и в какво се състои той?
 • Много ми е интересна позицията. Смятате ли, че моят опит отговаря на Вашите критерии?
 • Каква е организационната култура на компанията?
 • Кой ще ми бъде пряк ръководител?
 • Ще имам ли подчинени? Ако да – колко?
 • Възможно ли е да участвам в процеса на набиране на персонал, ако е необходим нов член на екипа?
 • Каква е позицията на компанията на местния, регионален и глобален пазар?

Винаги бъдете готови да споделите подробности и реални примери от Вашият опит.

Благодарете за възможността в края на интервюто и попитайте какви са следващите етапи от процеса.

Не се разочаровайте от евентуален провал. Всяко интервю, което правите, подобрява Вашите умения за интервюиране и Ви прави по-добри за следващото!