Изпрати ни твоето CV

  Рождена дата (дд.мм.гггг.)*:

  Офиси*:

  CV:

  РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Кой е администратора на лични данни?

  Джи Ай Груп ЕООД, 1303 София, бул. Александър Стамболийски 84, ет.6

  Как да се свържа с мениджър „обработка на данни“?

  Адрес: Piazza IV Novembre n. 5, 20124 Milano.

  До: Data Protection Officer

  Email: dpo@gigroup.com

  С каква цел обработваме личните ви данни?

  Какво ни дава право да обработваме личните ви данни?

  Какво се случва, ако откажете да предоставите личните си данни или съгласие за обработване?

  За какъв период от време съхраняваме личните ви данни?

  Регистрацията ви на уебсайта

  Изпълнение на договор

  В случай, че откажете да предоставите информацията, отбелязана със *, няма да имате възможност да се регистрирате на нашият уебсайт

  Доброволни кандидатури: данните се съхраняват за период от 30 месеца след въвеждането им в базата данни или от датата на подаването им през уеб-сайта или агенцията, освен ако не се налага съгласие за удължаване на този период

  Кандидатстване в отговор на определена обява:

  Ако не желаете личните ви данни да бъдат съхранявани за бъдещи подбори, те ще бъдат запазени за периода на конкретния подбор и в случай на негативен резултат – до завършване на процеса по този конкретен подбор.

  Процес по подбор на кандидати с цел назначаването им и във връзка с действащи политики по назначаване, или във връзка със сътрудничество и/или партньорски отношения

  Процес, предхождащ изпълнение на договор

  В случай, че откажете да предоставите информацията, отбелязана със *, Джи Ай Груп няма да може да предприеме процес по подбор и да обработи кандидатурата ви

   

  Страни, причислявани към защитена категория лица

  Съгласие на заинтересованата страна за обработка на данни

  В случай, че откажете да дадете съгласие, няма да можем да обработим личните ви данни като лице, попадащо в категорията „защитени“

  Изпращане на информация и промоционални съобщения за услугите, предлагани от Джи Ай Груп ЕООД /статистически и/или пазарни проучвания

  Съгласие на заинтересованата страна за обработка на лични данни

  В случай, че откажете да дадете съгласие, регистрацията ви на уебсайта ще бъде така или иначе осъществена и кандидатурата ви приета

  Данните ще бъдат съхранявани за посочения период или до оттегляне на съгласието ви

  Изпращане на информация и промоционални съобщения за услугите, предлагани от други компании – част от групата на Джи Ай /статистически и/или пазарни проучвания

   

  Кой обработва личните ми данни?

  Личните ви данни ще бъдат обработвани от специално оторизирани служители или партньори.

  Личните ви данни ще бъдат предоставяни на трети лица, включително клиентски компании, МТСП, държавни органи във връзка с действащи политики по наемане на работна сила, други компании във връзка с партньорства и групи компании в България и чужбина.

  Личните ви данни ще бъдат обработвани от лица, действащи от наше име, включително компании, предоставящи услуги по поддръжка на уеб-сайта, услуги по поддръжка на бази данни с кандидати, изпращане на съобщения и проучвания на пазара.

  Личните ми данни ще бъдат ли предоставени за ползване в страни извън ЕС?

  Личните ви данни ще бъдат предоставяни на страни извън ЕС само в случаите, в които нивото на защита на ЛД е прието за задоволително от ЕК или страни, чието ниво на защита не е задоволително - при условие, че реципиентите на ЛД подпишат договорни клаузи съгласно приетата от ЕК Директива за защита на ЛД.

  Мога ли да оттегля съгласието си?

  Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време през личния си акаунт или като изпратите имейл на: bg.privacy@gigroup.com.

  Какви права имам?

  Можете да поискате достъп до личните си данни, да поискате промяна на тези данни, прекратяване или ограничаване на тяхната обработка, да откажете обработването им или предоставянето им на трети лица, като се свържете с контрольора – по поща или като изпратите имейл на:  bg.privacy@gigroup.com.

  Можете да представите искане към съответния законодателен орган и да упражните правата си съгласно законодателната рамка.

  За да прочетете пълната информация, моля изберете тук


  Не съм съгласен кандидатурата ми да бъде взимана под внимание в бъдещи процеси по подбор:
  Съгласен съмНе съм съгласен


  Информация или промоционални съобщения за услуги, предлагани от Джи Ай Груп (обучения, кариерно развитие, коучинг) и статистически и/или маркетингови проучвания, чрез традиционни (поща, телефонни обаждания) и автоматизирани (имейл, текстово съобщение, мултимедийно съобщение) системи за комуникация:
  Съгласен съмНе съм съгласен


  Информация или промоционални съобщения за услуги, предлагани от други компании – част от групата на Джи Ай – в или извън ЕС (обучения, кариерно развитие, коучинг, помощ при реалокиране, подбор) и статистически и/или маркетингови проучвания, чрез традиционни (поща, телефонни обаждания) и автоматизирани (имейл, текстово съобщение, мултимедийно съобщение) системи за комуникация:
  Съгласен съмНе съм съгласен


  ЗАЩИТЕНА КАТЕГОРИЯ ЛИЦА
  Като лице, попадащо в категорията „защитени“, съгласието ви за обработка на лични данни е необходимо за целите на процеса по подбор.
  Съгласни ли сте личните ви данни да бъдат обработени?
  ДаНе